Schepenverhuur en het Corona virus

Scheepsrecht Advocaten krijgt veel vragen uit de zeilchartervaart en de botenverhuurbranche over het toepassen van annuleringsregelingen in verhouding tot de maatregelen tegen verspreiding van het Corona virus. Hebben annulerende huurders recht op restitutie van al betaalde huur?

Om die vraag te beantwoorden is in opdracht van de BBZ het volgende advies opgesteld, dat uitgaat van de verschillende mogelijke situaties met betrekking tot van toepassing zijnde overheidsmaatregelen. Het advies is in verder uitgewerkte vorm ook te vinden op de website van de BBZ (zie: http://www.debbz.nl/corona).

Omdat de overheidsmaatregelen steeds verder gaan, is het zaak die ontwikkelingen goed te volgen. Indien daar aanleiding voor is zal dit bericht eventueel worden aangepast.

Plaats van zowel huurder als verhuurde zit niet op slot vanwege Corona virus

Als Nederland niet ‘op slot’ zit kan een huurder gewoon een schip komen huren. Als de huurder toch annuleert dan geldt de gewone annuleringsregeling, d.w.z. dat de huurder afhankelijk van de nog resterende tijd tot de huurdatum een deel van de huur moet  betalen.  

Plaats van verhuur zit op slot vanwege Corona virus

Als de verhuurder vanwege het Corona virus de overeenkomst niet kan uitvoeren omdat Nederland ‘op slot’ gaat, heeft zowel de huurder als de verhuurder het recht de overeenkomst te ontbinden. In dat geval moet de verhuurder wel de al vooruitbetaalde huur terugbetalen aan de huurder. Of een gebied ‘op slot’ gaat wordt bepaald door de overheid.

Plaats van huurder zit op slot vanwege Corona virus

In het geval dat de huurder afkomstig is uit een land of een plaats die ‘op slot’ zit en hij dus niet mag uitreizen, ligt het ingewikkelder. In dat geval is het de vraag of huurder zich wel dan niet met succes kan beroepen op overmacht. Daarvoor moet in ieder geval duidelijk zijn dat het écht niet meer mogelijk is voor huurder om het schip te gebruiken en dat partijen bij het aangaan van de overeenkomst nog niet wisten dat dit zou kunnen gaan gebeuren. Daarbij speelt ook de vraag of het niet kunnen uitreizen naar de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van huurder dient te komen of niet.

Het antwoord op die laatste vraag is lastig omdat er geen vergelijkbare gevallen zijn en de rechter zich hierover ook nog niet heeft uitgelaten. Indien de rechter een beroep op overmacht toewijst dan kan de overeenkomst worden ontbonden en moet het reeds betaalde bedrag worden terugbetaald. Partijen hebben in zo’n geval geen recht op schadevergoeding. 

Onvoorziene omstandigheden  

Mocht er geen sprake zijn van overmacht dan bestaat er nog de mogelijkheid dat het uitbreken van Corona en de daarmee samenhangende gevolgen kunnen worden aangemerkt als een onvoorziene omstandigheid. Dit is van belang omdat op grond van artikel 6:258 BW de rechter op verzoek van een der partijen op grond hiervan een overeenkomst kan wijzigen of (gedeeltelijk) ontbinden. Dit is het geval als het ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet meer van partijen kan worden verwacht. De rechter is in het algemeen wel terughoudendheid bij de aanvaarding van een beroep op onvoorziene omstandigheden.

De nieuwe maatregelen die op zondag 15 maart 2020 bekend zijn geworden, op grond waarvan café’s en restaurants in het hele land tot 6 april 2020 gesloten zijn, maakt in ieder geval een geslaagd beroep op onvoorziene omstandigheden mogelijk.

Het aanbieden van een andere alternatieve huurperiode of terugbetaling van een gedeelte van de huurprijs kan dan als een redelijke en billijke oplossing worden aangemerkt, omdat beide partijen dan een deel van het risico dragen.

Heeft u meer vragen over de toepassing van uw annuleringsregeling in relatie tot de corona maatregelen, neem dan contact op met Maeike Woelinga: https://scheepsrechtadvocaten.nl/medewerkers/maeike-woelinga/

Voor actuele informatie over het Corona virus, zie de website van RIVM: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *