Diensten

Zaken die de advocaten van Scheepsrecht Advocaten voor hun cliënten behandelen hebben voor een belangrijk deel te maken met contractenrecht en aansprakelijkheidskwesties, veelal rond de aan- en verkoop, bouw, refit en reparatie van schepen en pleziervaartuigen, of na aanvaringen. Ook geschillen in verzekeringskwesties behandelen wij  regelmatig en wij zijn gespecialiseerd in bestuursrechtelijke problemen rond woonschepen en hun ligplaatsen.

Bij Scheepsrecht Advocaten kunt u terecht voor advies en juridische hulp bij uiteenlopende kwesties. Wij zijn gespecialiseerd in onderstaande rechtsgebieden, maar ook voor vragen over andere rechtsgebieden kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen u dan doorverwijzen naar een andere specialist in ons netwerk.

Wij zijn thuis in de rechtszaal, maar procederen is voor ons nooit een doel op zich. Daarom proberen wij conflicten zoveel mogelijk buiten de rechtszaal te regelen. Blijkt het toch nodig om te procederen, dan maken we altijd een reële inschatting van de kansen, de kosten en de mogelijke resultaten. Als het nodig is halen wij voor onze cliënten alles uit de kast.

Klik hier voor meer informatie over onze tarieven.

Contractenrecht

Opstellen, beoordelen en interpreteren van overeenkomsten en algemene voorwaarden, zoals van Hiswa.

Aansprakelijkheidsrecht

Beoordelen van aansprakelijkheid bij handel, bouw, renovatie en reparatie van schepen en pleziervaartuigen.

Bestuursrecht

Geschillen met bestuursorganen rond vergunningen, licenties en handhavingsbesluiten bij ligplaatsen van (woon)schepen.

Verzekeringsrecht

Geschillen met verzekeraars over de uitleg van verzekeringsvoorwaarden en de vergoeding van schade.

Arbeidsrecht

Oplossen van geschillen tussen (maritieme) werkgevers en werknemers, met name bij ontslag.

Huurrecht

Adviseren en procederen in geschillen over de verhuur van bedrijfsruimte, ligplaatsen en (woon)schepen.