Tarieven

Wij hanteren voor onze diensten betaalbare en duidelijke tarieven. Daardoor blijven de kosten voor u binnen de perken en kunnen wij u ook bijstaan in zaken met een relatief klein belang. Bij Scheepsrecht Advocaten is het tarief dat u betaalt onder meer afhankelijk van:

• de advocaat die de zaak behandelt
• de complexiteit en het belang van de zaak
• de spoedeisendheid van de zaak

Standaard werken wij met een uurtarief tussen de € 160 en € 245, maar andere prijsafspraken zijn ook mogelijk, zoals een vast tarief voor bepaalde werkzaamheden. Wij maken altijd een duidelijke tariefafspraak voordat wij voor u aan de slag gaan.

U betaalt bij ons geen algemene kantoorkostentoeslag. Reistijd rekenen we tegen 50 % van het afgesproken uurtarief en reiskosten tegen een vaste vergoeding van € 0,20 per gereden kilometer. Verder berekenen wij de kosten aan u door die we voor u maken, bijvoorbeeld griffierechten en kosten van deurwaarders.

Aan leden van Hiswa Vereniging en de BBZ geven wij een korting van 10%.

Wij hechten aan goede bereikbaarheid en een lage drempel. Een eerste kort telefoongesprek brengen wij daarom niet in rekening, zodat u de kans krijgt om uw vraag vrijblijvend aan een van onze advocaten voor te leggen. Tijdens dat eerste gesprek controleren wij meteen of het ons vrijstaat om voor u op te treden en maken wij een eerste voorlopige inschatting van de situatie. Als wij u kunnen helpen, gaan we daarna zo snel mogelijk voor u aan de slag.