Wanneer moet u een pleziervaartuig teboekstellen?

Hoe zit het ook al weer met teboekstelling van pleziervaartuigen?

Verplicht of niet verplicht

Van huizen en grond weten we het allemaal: dat zijn onroerende registergoederen en levering kan alleen door passeren van de transportakte door een notaris. In het Kadaster valt gemakkelijk op te zoeken wie de juridische eigenaar is en of er een hypotheek op gevestigd is. Minder bekend is dat ook schepen registergoederen kunnen zijn. Onroerend zijn ze natuurlijk niet, maar ze kunnen wel te boek zijn gesteld.

Binnenschepen (die geen vracht vervoeren) zijn verplicht te boek gesteld als ze meer dan 10 m3 waterverplaatsing hebben, dus zeg voor het gemak maar even: een gewicht hebben van meer dan 10 ton. Daar heb je dus wel een behoorlijk jacht voor nodig, zoals een behoorlijke Lemsteraak. Maar ook veel kleinere pleziervaartuigen kunnen zijn geregistreerd en dat geldt ook voor zeegaande pleziervaartuigen, die helemaal geen verplichte registratie kennen. Waarom worden schepen te boek gesteld als dat niet verplicht is?

Redenen voor teboekstelling

Voor binnenschepen bedoeld voor de pleziervaart is de meest voorkomende reden om ze te boek te stellen dat ze met geleend geld worden gekocht. Als een schip wordt gefinancierd eist de bank dat het geregistreerd wordt. Alleen dan kan er een hypotheek op worden gevestigd en ingeschreven en bovendien geeft te boek stelling meer zekerheid over de identiteit van het schip. Dat wordt dan immers voorzien van een zogenaamd brandmerk: het door het Kadaster toegekende uniek scheepsregistratienummer wordt duurzaam op het schip aangebracht. Vroeger werd dat op houten en stalen schepen gedaan door het inslaan met een beitel van de cijfers en letters op een deel van het schip dat niet gemakkelijk te verwijderen is, zoals de roef of het potdeksel ergens achter op het schip. Tegenwoordig gebeurt dat door het aanbrengen van een kunststofplaatje, eventueel gecombineerd met microdots. Dat zijn hele kleine plastic plaatjes met een beveiligingscode die door middel van doorzichtig opdrogende lijm hier en daar in en op het schip worden aangebracht en niet te verwijderen zijn. Voor meer informatie over het aanbrengen van microdots zie https://www.kadaster.nl/producten/boten/aanbrengen- microdots
en
https://www.youtube.com/watch?v=X-ENsObLr2Q

Zeebrief

Voor zeegaande pleziervaartuigen is de belangrijkste reden om te registreren dat vervolgens een zeebrief kan worden aangevraagd, waarmee in buitenlandse havens kan worden aangetoond dat het om een Nederlandse schip gaat en wie de eigenaar is. Vooral bij langere reizen buiten West Europa is dat zinvol. Met een zeebrief krijgt het schip formeel het recht de Nederlandse vlag te voeren.

In aanbouw

Een derde reden om een pleziervaartuig onverplicht te boek te stellen is als het in aanbouw is. Tijdens de bouw wordt de koopprijs in termijnen betaald, maar het schip wordt pas aan het eind van de bouwperiode opgeleverd. Zonder te boek stelling is er een levensgroot risico dat het schip bij faillissement van de werf door de curator tot de boedel wordt gerekend en dat de koper zijn aanbetalingen kwijt is. Deze ellende kan eenvoudig worden voorkomen door het schip als schip in aanbouw te laten registreren op naam van de koper.

Te boek stellen of doorhalen?

Wilt u uw schip of schip in aanbouw te boek stellen of juist de teboekstelling door laten halen, dan kunt u daarvoor terecht bij Scheepsrecht Advocaten. Omdat wij deze werkzaamheden regelmatig uitvoeren, kunnen wij u daar tegen scherpe en vaste tarieven bij helpen. U kunt contact opnemen met mr. Joris Klompé via e-mail adres jck@scheepsrechtadvocaten.nl of kijk op https://scheepsrechtadvocaten.nl/medewerkers/joris-klompe/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *