CE-certificering bij gebruikte pleziervaartuigen. Hoe zit het?

CE-certificering bij gebruikte pleziervaartuigen. Hoe zit het? 1

Steeds vaker krijgen wij te maken met vragen over CE-certificering van gebruikte boten. Daar blijken nogal wat misverstanden over te bestaan, óók bij jachtexperts, makelaars en advocaten.

Ce-certificering

Sinds 1998 moeten nieuw op de Europese markt te brengen pleziervaartuigen voorzien zijn van een CE-keurmerk. Dat houdt in dat op het schip een vanaf de stuurstand zichtbaar CE-bouwersplaatje aanwezig moet zijn, dat een WIN nummer (voorheen HIN/CIN) aan stuurboord op de spiegel moet staan en dat een handboek moet worden meegeleverd. Bovendien dient de fabrikant over een uitgebreid technisch dossier te beschikken waaruit blijkt dat het schip aan zogenaamde essentiële eisen voldoet op het gebied van onder meer veiligheid, constructie, stabiliteit, milieu. Aan al deze zaken worden in de Richtlijn en de Pleziervaartuigenwet concrete eisen gesteld.

CE-certificering bij gebruikte pleziervaartuigen. Hoe zit het? 2

Notified body

De controle op het voldoen aan de eisen is uitbesteed aan notified bodies, dat wil zeggen: door de overheid voor CE-cetificering aangewezen keuringsbureaus. In Nederland zijn dat onder meer ECB (http://www.ecb.nl) en DCI (http://dciworldwide.eu). Deze bureaus hoeven niet alle nieuwe boten daadwerkelijk te keuren. Op basis van een eenmaal afgegeven keuringscertificaat en het onderliggende technische dossier mag de fabrikant gedurende een bepaalde periode in serie gebouwde boten van hetzelfde type zelf voorzien van een zogenaamde conformiteitsverklaring of IIIA-verklaring.

Overigens hoeft een fabrikant niet per sé een notified body in te schakelen. Hij mag de CE-certificering ook zelf doen en het technische dossier zelf samenstellen. Het valt echter niet mee om de weg te vinden in de complexe eisen, dus is inschakelen van een notified body voor correcte CE-certificering meestal de verstandigste weg.

So far so good. Zeker na het aanscherpen van de controle na de laatste up-date van de Richtlijn voldoen werven over het algemeen aan de regelgeving en dat wordt door ILenT tegenwoordig scherp gecontroleerd. Als koper van een nieuwe boot mag je er dus van uit gaan dat je hagelnieuwe boot op correcte wijze CE-gecertificeerd is en een expert zal dat bij de oplevering ook nagaan.

Tweedehands boot

Maar hoe zit het bij de aankoop van een gebruikte boot? CE-certificering is per definitie een momentopname. Bij het voor de eerste keer op de markt brengen dient de fabrikant / verkoper aan de CE-eisen te voldoen. Is het vaartuig op dat moment op correcte wijze gecertificeerd, dus door een notified body goedgekeurd of op basis van een geldige typegoedkeuring door de werf van een conformiteitsverklaring voorzien, dan is het definitief CE-gecertificeerd. Later door de eerste eigenaar aangebrachte wijzigingen of eventuele nadien geconstateerde gebreken veranderen daar niets meer aan. Een opvolgend eigenaar kan dus wel aanspraak maken op meelevering van de CE-documenten, dat wil zeggen: de goedgekeurde handleiding en een (als het goed is vast) op het schip bevestigd bouwersplaatje en WIN-nummer, maar hij kan die certificering niet opnieuw ter discussie stellen. Het onderzoek door het notified body is leidend en een aankoopexpert mag dat niet nog eens dunnetjes over doen.

Te vaak zien wij dat aankoopexperts in hun rapport gebreken aan een gebruikte boot constateren en daar vervolgens de conclusie aan verbinden dat het niet CE-gecertifceerd is, omdat de geconstateerde gebreken in strijd zouden zijn met de eisen in de Richtlijn. Dat is een onjuiste conclusie. Het schip is bij het op de markt brengen CE-gecertificeerd en wordt daarmee geacht definitief aan de eisen te hebben voldaan. Natuurlijk kan sprake zijn van gebreken, ook van gebreken die non-conformiteit opleveren en eventueel onder garantie hersteld dienen te worden, en zelfs van gebreken die volgens de eisen in de Richtlijn niet mogen voorkomen, maar dat rechtvaardigt niet de conclusie dat er wat mankeert aan de bij het op de markt brengen verleende CE-certificering. Anders gezegd: eens CE-gecertificeerd blijft CE-gecertificeerd!

Experts die kopers van een gebruikte boot anders infomeren, in het bijzonder aangeven dat hun boot niet CE-gecertificeerd is omdat hij gebreken heeft vastgesteld die in strijd zijn met de Richtlijn, slaan dus de plank mis. Zij zetten hun opdrachtgever op het verkeerde been en jagen hen onnodig op -soms hoge- kosten. Het komt zelfs voor dat experts beweren dat het schip niet meer verkocht mag worden, met alle gevolgen van dien. Kopers, laat je goed informeren en vraag in voorkomend geval een second opinion bij een goed geïnformeerde expert of gespecialiseerde advocaat (https://scheepsrechtadvocaten.nl/contact).

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *