Nautische Advocatuur

Scheepsrecht Advocaten Banner Home Pagina

Bij Scheepsrecht Advocaten werken in de nautische advocatuur gespecialiseerd advocaten, met specialistische kennis van de (binnen)scheepvaart, de zeilchartervaart en watersportindustrie. Scheepsrecht Advocaten behartigt op professionele en persoonlijke wijze de belangen van cliŽnten in de beroepsvaart en de watersport, zowel ondernemers als particulieren. Scheepsrecht Advocaten onderhoudt relaties met onder meer Kantoor Binnenvaart en BBZ.

Scheepsrecht Advocaten is in 2011 opgericht door nautisch advocaat mr. Joris Klompť, nadat hij al meer dan tien jaar in toenemende mate deze Ďnatte doelgroepí had bijgestaan. In 2014 is mr. Maeike Woelinga, afkomstig van brancheorganisatie Hiswa, het kantoor komen versterken.

De zaken die wij voor onze cliŽnten behartigen hebben voor een belangrijk deel te maken met contractenrecht en aansprakelijkheidskwesties rond aan- en verkoop, bouw, renovatie en reparatie van schepen en pleziervaartuigen. Verzekeringsgeschillen maken daar een belangrijk deel van uit, evenals het opstellen, beoordelen en toepassen van overeenkomsten en algemene voorwaarden. Ook in bestuursrechtelijke zaken rond schepen hebben wij ruime ervaring, onder meer in geschillen rond het afgeven van vergunningen en licenties, en met verweer tegen handhavingsbesluiten.

Onze cliŽnten staan wij daarnaast ook regelmatig bij in onder meer arbeids-, huur-, en incassozaken, ůůk als daar geen schepen bij betrokken zijn. En bij vragen over rechtsgebieden die buiten onze eigen expertise vallen, wijzen wij u graag door naar specialisten in ons netwerk.

Scheepsrecht Advocaten is gevestigd in Loosdrecht, dus centraal in Nederland.

Scheepsrecht Advocaten zal met u altijd een reŽle afweging maken van de kansen in en het mogelijke resultaat van een procedure. Soms is een regeling het beste, maar als het nodig is, gaan we er voor.